Home
Historie van De Oudegracht in Utrecht

De Oudegracht in Utrecht is het gedeelte van de rivier de Vecht dat door de stad Utrecht loopt. In de Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen lag Utrecht bij de plek waar de Vecht zich afsplitste van de toenmalige hoofdtak van de Rijn, de huidige Kromme Rijn en Leidse Rijn. Deze rivieren werden steeds slechter bevaarbaar en werden daarom geleidelijk vervangen door een stelsel van kanalen waarvan de huidige Oudegracht een onderdeel is. Waarschijnlijk volgt het deel van de Oudegracht direct ten westen van het stadhuis de loop van de oude Rijntak.
De werven van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht zijn uniek in de wereld. Vanwege het overstromingsgevaar is Utrecht geleidelijk opgehoogd. Door het bouwen van sluizen kreeg men in 1275 de Oudegracht onder controle. Daardoor kreeg het waterpeil een constant laag niveau en werden de kelders van de woningen doorgetrokken. Voor deze kelders werden nieuwe kaden aangelegd. Zo zijn de typische werven en werfkelders ontstaan.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudegracht